Vetëdeklarimi i adresës

Nxito të vetëdeklarosh adresën ku banon dhe akseso lehtësisht të gjitha shërbimet publike. Një adresë e saktë ju lehtëson marrjen e shërbimeve të urgjencës apo të zjarrëfikëses në raste nevoje.
Me vetëdeklarim e banesës tënde nëpërmjet Postës Shqiptare përfito shërbimet publike që të nevojiten, drejtpërdrejt në shtëpinë tuaj pa vonesa dhe gabime.
Bëj vetëdeklarimin në e-Albania ose drejtohu në sportelet e Gjendjes Civile

Shpërndaje

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Të ngjashme..

Njoftime

Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësite Natyrore

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Departamentin e