Parashikimet e motit dhe sistemet e hershme të paraljmërimit

U përmbyll me sukses trjanimi tre-ditor i organizuar në Shkodër, me temë “Parashikimet e motit dhe sistemet e hershme të paralajmërimit”. Në trajnim morën pjesë 24 përfaqësues të institucioneve në nivel vendor dhe qëndror, nga Shqipëria dhe Mal i Zi, veprimtaria e të cilëve mbulon fushat e hidro-meteorologjise, të mjedisit, zhvillimit urban, dhe departamentet e sistemit arsimor universitar të gjeografi-historisë. Pjesmarrësit patën mundësinë të përmirësojnë njohuritë e tyre në fushën e ndryshimeve klimatike dhe ndikimin dhe pasojat e tyre, kushtet ekstreme të motit, përmbytjet dhe pasojat e tyre, rolin dhe përgjegjësinë e institucioneve kompetente në kontekstin e fatkeqësive natyrore, uljen e rrezikut, sistemet e paralajmërimit të hershëm, etj. Trajnimi u mbajt nga Prof.Ervis Krymbi, pedagog pranë Universitetit të Shkodrës, me një përvojë të konsiderueshme në këtë fushë.

 

Trajnimi u organizua si pjesë e projektit “Katasrofat nuk njohin kufij 2, i cili zbatohet nga Prefekti i Qarkut Shkodër, në rolin e përfituesit, dhe qëllimi i të cilit është të forcojë kapacitetet e burimeve njerëzore të  institucioneve, veprimtaria e të cilave konsiston në shërbimet e kërkim-shpëtimit, mbrojtjes dhe  reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore, përmes edukimit dhe ngritjes së nivelit të ndërgjegjësimit të qytetarëve, modernizimit të pajisjeve dhe përmirësimit të bashkëpunimit në zonën e synuar.

 

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Shpërndaje

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Të ngjashme..

Njoftime

Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësite Natyrore

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Departamentin e