Kontakte

Adresa

Rruga “28 Nëntori”, 1,
4001, Shkodër, Shqipëri

Email

Phone

+355 2224 2705

Na ndiqni