permbytje

Parashikimet e motit dhe sistemet e hershme të paraljmërimit

U përmbyll me sukses trjanimi tre-ditor i organizuar në Shkodër, me temë “Parashikimet e motit dhe sistemet e hershme të paralajmërimit”. Në trajnim morën pjesë 24 përfaqësues të institucioneve në nivel vendor dhe qëndror, nga Shqipëria dhe Mal i Zi, veprimtaria e të cilëve mbulon fushat e hidro-meteorologjise, të mjedisit, zhvillimit urban, dhe departamentet e …

Parashikimet e motit dhe sistemet e hershme të paraljmërimit Read More »

Komiteti i Mbrojtjes Civile

Në takimin me Komitetin e Mbrojtjes Civile diskutuam masat parandaluese, mbrojtëse dhe reaguese, që duhet të merren nga bashkitë, inspektoriatet dhe institucionet ligjzbatuese, për përballimin e emergjencave sezonale dimërore. Nënvizuam sfidat në mos zbatimin e VKM, nr. 695 “për ngritjen dhe funksionimin e strukturës së funksionimit kombëtar të planifikimit dhe përballimit të emergjencave civile” për …

Komiteti i Mbrojtjes Civile Read More »

FUSHATË NDËRGJEGJËSUSE MBI RREZIQET NATYRORE NË SISTEMIN SHKOLLOR PARAUNIVERSITAR

Reduktimi i rrezikut nga fatkeqësitë natyrore është një fushë e cila gjithnjë e më shumë tërheq vëmendjen me qëllim gjetjen e modeleve më efikase të zbutjes së pasojave të këtyre fenomeneve. Fakti që shumë njerëz në të gjithë botën humbin jetën dhe pasuritë e tyre ekonomike për shkak të fatkeqësive natyrore të tilla si përmbytjet, …

FUSHATË NDËRGJEGJËSUSE MBI RREZIQET NATYRORE NË SISTEMIN SHKOLLOR PARAUNIVERSITAR Read More »

Katastrofat nuk johin kufij 2 – Broshura dhe fletëpalosje informuese

Katastrofat nuk njohin kufij

Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër, në vazhdim të aktiviteteve sensibilizuese, ka përgatitur broshura dhe fletëpalosje informuese mbi rreziqet dhe mbrojtjen nga zjarret dhe përmbytjet, me qëllim informimin e qytetarëve mbi shkaqet e tyre dhe kërcënimet që ata paraqesin, si dhe sjelljen e duhur, parandalimin dhe …

Katastrofat nuk johin kufij 2 – Broshura dhe fletëpalosje informuese Read More »