katastrofat nuk njohin kufij

FUSHATË NDËRGJEGJËSUSE MBI RREZIQET NATYRORE NË SISTEMIN SHKOLLOR PARAUNIVERSITAR

Reduktimi i rrezikut nga fatkeqësitë natyrore është një fushë e cila gjithnjë e më shumë tërheq vëmendjen me qëllim gjetjen e modeleve më efikase të zbutjes së pasojave të këtyre fenomeneve. Fakti që shumë njerëz në të gjithë botën humbin jetën dhe pasuritë e tyre ekonomike për shkak të fatkeqësive natyrore të tilla si përmbytjet, …

FUSHATË NDËRGJEGJËSUSE MBI RREZIQET NATYRORE NË SISTEMIN SHKOLLOR PARAUNIVERSITAR Read More »

Katastrofat nuk johin kufij 2 – Broshura dhe fletëpalosje informuese

Katastrofat nuk njohin kufij

Në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër, në vazhdim të aktiviteteve sensibilizuese, ka përgatitur broshura dhe fletëpalosje informuese mbi rreziqet dhe mbrojtjen nga zjarret dhe përmbytjet, me qëllim informimin e qytetarëve mbi shkaqet e tyre dhe kërcënimet që ata paraqesin, si dhe sjelljen e duhur, parandalimin dhe …

Katastrofat nuk johin kufij 2 – Broshura dhe fletëpalosje informuese Read More »