Analiza e Vjetore e Punës

Është zhvilluar në Institucionin e Prefektit të Qarkut Shkoder Analiza e Vjetore e Punës së këtij institucioni për vitin 2021, me pjesëmarrjen e Zv. Ministrit së Brendshme z. Besfort Lamallari, si dhe drejtoreshës së Drejtorisë së Çështjeve Vendore dhe Prefekturave znj. Alma Mele.

Gjatë kësaj analize nga Sekretari i Përgjithëm i Institucionit u shqyrtua veprimtaria e institucioneve qendrore në nivel vendor duke evidentuar disa nga arritjet dhe sukseset në përmbushjen e detyrimeve për të garantuar zbatimin e programit politik të Këshillit të Ministrave në nivel qarku por edhe problematikat që kanë dalë gjatë vitit 2021 dhe objektivat për vitin 2022.

Analiza u përqëndrua në çështjet më të rëndësishme, si:

Investimet në qarkun Shkodër si:

 • Rikonstruksion i rruges Qafë Thore – Theth.
 • By-pass Perendimor-Loti 1,2
 • Përmirësim i shtresave asfaltike (Kuç – Ajasem)
 • Ndërhyrje e integruar në përmirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksioneve turistike në zonën e Alpeve Shqiptare, Bashkia Shkodër + Bashkia Malësi e Madhe   ( Theth,Theth Nderlysaj, Boge).
 • Përmirësim shtresa asfaltike (Bashkia Vau- Dejës)
 • Investime në sektorin e ujit të pijshëm.
 • Sistemi i ujitjes dhe kullimit.
 • Shëndetësi – Arsim.
 • Sektorin e energjisë elektrike.

Vemëndje të veçantë iu kushtua edhe turizmit gjatë vitit 2021:

 • Është garantuar siguria publike në zonat turistikedhe ështe ndjekur zbatimi i masave dhe protokolleve anti COVID-19. (Rimëkembja ek. Impakt turizem)
 • Ështëpërmirësuar niveli i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve për krijimin e një mjedisi të pastër.
 • Është përmirësuar niveli i shërbimit shëndetësor, furnizimit me ujë të pijshëm dhe energji elektrike.
 • Është përmirësuar infrastruktura rrugore drejt plazhit kurativ të Velipojës (Harku i Berdicës-Kryqëzim Baks-Rrjoll)
 • Gjatë sezonit turistik është shtuar numri I hyrjeve të shtetasve të huaj.
 • Bashkia Shkodër ka hartuar dhe miratuar hartën e stacioneve të plazhit.

Në fund të takimit u evdentuan edhe problematikat të cilat kërkojnë ndjekje të mëtejshme:

 • Çeshtjet e pronësisë mbi tokën bujqësore
 • Menaxhimi i mbetjeve urbane për disa bashki në qarkun shkoder
 • Menaxhimi i territorit dhe hapsirave publike në zonat bregdetare gjatë sezonit turistik.
 • Instrustuktura rrugore dhe promovimi i rezurseve turistike të qarkut etj.

Prefekti i Qarkut Shkodër kërkoi fokusimin e punës së institucioneve per vitin 2022 në:

 • Parandalimin dhe përballimin e situatave emergjente.
 • Garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve (COVID-19)
 • Përmirësimi i nivelit të shërbimit ndaj qytetarëve
 • Zhvillimi i një procesi parapërgatitor për zgjedhjet e 6-mars.
 • Krijimin e një mjedisi të pastër brenda territorit të qarkut.

Analiza vjetore e punës e detajuar mund të shkarkohet këtu.

Shpërndaje

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Të ngjashme..

Njoftime

Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësite Natyrore

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Departamentin e