TRAJNIM NDËRKUFITAR PËR PARASHIKIMIN E MOTIT DHE PARALAJMËRIMIN E HERSHËM

Sot me datë 24.03.2023, në Podgoricë ka përfunduar trajnimi tre-ditor për përfaqësuesit e shërbimeve hidrometeorologjike nga Shqipëria dhe Mali i Zi me temën “Sistemet e Parashikimit dhe Paralajmërimit të Hershëm“. Në trajnim morën pjesë 27 pjesëmarrës të cilët patën mundësinë të përmirësojnë njohuritë e tyre në fushën e ngjarjeve ekstreme të motit në kuadër të ndryshimeve klimatike, masave të përshtatjes dhe forcimit të rezistencës së komunitetit ndaj ngjarjeve ekstreme të motit, produkteve satelitore dhe aplikimeve të tyre, parashikimi i ngjarjeve ekstreme të motit nëpërmjet modeleve me rezolucion të lartë, përdorimi i parashikimeve meteorologjike për vlerësimet e riskut sektorial etj. Trajnimi u mbajt nga trajnerë me përvojë të gjerë në këtë fushë – Dr. Natasha Strelec Mahoviq nga Organizata Evropiane për Përdorimin e Satelitëve Meteorologjikë (EUMETSAT) dhe Dr. Vladimir Gjurgjeviq, profesor në grupin meteorologjik të Fakultetit të Fizikës, Universiteti i Beogradi.

 

Trajnimi u organizua si pjesë e projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2“, i cili zbatohet nga institucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër dhe qëllimi i të cilit është të forcojë kapacitetet e burimeve njerëzore të institucioneve dhe shërbimeve të mbrojtjes dhe shpëtimit si dhe reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore përmes edukimit dhe ngritjes së nivelit të ndërgjegjësimit të qytetarëve, modernizimit të logjistikës eksiztuese dhe përmirësimit të bashkëpunimit në zonën e synuar. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit IPA II të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020.

 

Aktivitetet kryesore përfshijnë prokurimin e pajisjeve për mbrojtjen nga përmbytjet dhe zjarri, prokurimin e pajisjeve për parashikimin e kushteve hidrometeorologjike dhe sistemin e paralajmërimit të hershëm, trajnime ndërkufitare, ushtrime në terren dhe seminare për punonjësit në shërbimet dhe institucionet që merren me mbrojtjen dhe shpëtimin, konferencë për forcimin e sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit, trajnime të lidhura me parashikimin dhe sistemin e paralajmërimit të hershëm, fushatë për informimin e popullatës për rreziqet natyrore dhe reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë, seminare për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, ushtrime evakuimi, etj. Projekti zbatohet në partneritet me FORS Montenegro- Shoqata për Zvhillimin e Veriut të Malit të Zi.

 

Projekti zbatohet në Shqipëri rajonin e Shkodrës duke përfishrë bashkitë e Qarkut Shkodër dhe në Mal të Zi.    Grupet kryesore të synuara të projektit janë shërbimet e mbrojtjes dhe shpëtimit, Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM), Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, popullata në zonat me rrezikshmëri të lartë përmbytje dhe zjarri si dhe sistemet arsimore para universitare.

Shpërndaje

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Të ngjashme..

Njoftime

Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësite Natyrore

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Departamentin e