Raport për veprimtarine e kryer nga Insitucioni i Prefektit të Qarkut Shkodër gjatë vitit 2022

  Raport për veprimtarine e kryer nga Institucioni gjatë vitit 2022 – Shkarko këtu!