REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Viti 2023

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 09.01.2023 Kerkese 06.03.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
2 23.01.2023 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja Civile 03.02.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
3 24.01.2023 Kerkese per doreheqje nga puna 08.02.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
4 24.01.2023 Kerkese ankese lidhur me emergjencat civile 30.01.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
5 24.01.2023 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja Civile 02.03.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
6 25.01.2023 Kerkese ankese lidhur me emergjencat civile 02.03.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
7 27.01.2023 Kerkese per leje te zakonshme 27.01.2023 Per kompetence dhe veprim E plote Ska
8 27.01.2023 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja Civile 01.02.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
9 31.01.2023 Kerkese ankese lidhur me pronen 31.01.2023 Per kompetence dhe veprim Deleguar Ska
10 01.02.2023 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja Civile 03.02.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
11 01.02.2023 Kerkese ankese lidhur me pronen 06.03.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
12 06.02.2023 Propozim per njohje 13.03.2023 Deleguar per trajtim E pjesshme Ska
13 10.02.2023 Kerkese per ekspertize 24.02.2023 Deleguar per trajtim E pjesshme Ska
14 24.02.2023 Kerkese ankese lidhur me ujesjellesin 22.02.2023 Deleguar per trajtim E deleguar Ska
15 01.03.2023 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja Civile 01.03.2023 Deleguar per trajtim E deleguar Ska
16 01.03.2023 Kerkese per takim me Prefektin 01.03.2023 Per kompetence dhe veprim E plote Ska
17 06.03.2023 Kerkese per takim me Prefektin 06.03.2023 Per kompetence dhe veprim E plote Ska
18 07.03.2023 Kerkese per informacion nga ZGJ Civile 13.03.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
19 16.03.2023 Ankese lidhur me KVVTP 30.03.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
20 17.03.2023 Dergim kontrate ZGJ Civile 29.03.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
21 23.03.2023 Kerkese ankese 06.04.2023 Deleguar per trajtim E deleguar Ska
22 27.03.2023 Kerkese per autorizim 27.03.2023 Deleguar per trajtim E deleguar Ska
23 03.05.2023 Kerkese ankese lidhur me pronen 04.07.2023 Per kompetence dhe veprim Deleguar Ska
24 03.05.2023 Kerkese per dokumentacion nga ZGJ Civile 09.05.2023 Kthim pergjijge E plote Ska
25 03.05.2023 Kerkese 03.05.2023 Per kompetence dhe veprim Deleguar Ska
26 10.05.2023 Autorizim 10.05.2023 Per kompetence dhe veprim Deleguar Ska
27 11.05.2023 Kerkese per dokumentacion nga ZGJ Civile 17.05.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
28 15.05.2023 Kerkese per dokumentacion nga ZGJ Civile 17.05.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
29 15.05.2023 Kerkese per dokumentacion nga ZGJ Civile 17.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
30 15.05.2023 Informacion lidhur situaten zgjedhore 23.05.2022 Deleguar per trajtim Deleguar Ska
31 24.05.2023 Kerkese per informacion 30.05.2023 Kthim pergjigje E plote Ska
32 29.05.2023 Kerkese ankese lidhur me pronen 19.06.2023 Deleguar per trajtim Deleguar Ska
33 07.06.2023 Kerkese per takim me Prefektin 07.06.2023 Per kompetence dhe veprim E plote Ska
34 19.05.2023 Kerkese ankese 19.05.2023 Deleguar per trajtim Deleguar Ska
35 07.06.2023 Kerkese per informacion 06.07.2023 Deleguar per trajtim E pjesshme Ska

Viti 2022

 

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 06.01.2022 Kerkese per dok. nga Gjendja civile 10.01.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
2 06.01.2022 Kerkese per dok. nga Gjendja civile 10.01.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
3 06.01.2022 Informacion lidhur me pronat 10.01.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
4 17.01.2022 Njoftim procedure lidhur me AMTP 19.01.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
5 20.01.2022 Kerkese-ankese lidhur me demshperblimet nga zjarri 2021 16.02.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
6 24.01.2022 Percjell per dijeni peticionin per ndalimin e shkarkimit ujor 24.01.2022 Trajtuar per dijeni Deleguar Ska
7 27.01.2022 Kerkese per dokumentacion nga financa 27.01.2022 Deleguar per trajtim E pjesshme Ska
8 01.02.2022 Kerkese-ankese lidhur me problemin e hapsires para ambienteve te banimit 02.02.2022 Kerkese per nderhyrje Deleguar Ska
9 02.02.2022 Kerkese per dokumentacion VKB Malesi e Madhe 07.02.2022 Dergim dokumentacioni E plote Ska
10 02.02.2022 Kerkese-ankese lidhur me ceshtjen e regjistrimit te AMTP 07.02.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
11 09.02.2022 Kerkese per ndryshim VNV nr.3 09.02.2022 Kerkese per ndryshim Deleguar Ska
12 14.02.2022 Kerkese per dokumentacion VKB Malesi e Madhe 17.02.2022 Dergim dokumentacioni E plote Ska
13 14.02.2022 Kerkese per njohje me aktin e vdekjes 16.02.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
14 16.02.2022 Kerkese-ankese lidhur me strehimin e familjes Kroni 04.04.2022 Kthim pergjigje E deleguar Ska
15 17.02.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 28.02.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
16 22.02.2022 Kerkese per informacion 03.03.2022 Kerkese per informacion E deleguar Ska
17 28.02.2022 Kerkese per dokumentacion 10.03.2022 Dergim dokumentacioni E plote Ska
18 08.03.2022 Per regjistrimin e kontrates per ndryshimin e regjimit pasuror martesor 10.03.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
19 15.03.2022 Kerkese ankese liedhur me infrastrukuren e rruges kembesore 13.04.2022 Per kompetence dhe veprim Deleguar Ska
20 23.03.2022 Kerkese lidhur me zgjedhjet vendore te dates 06.02.2022 29.03.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
21 23.03.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 24.03.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
22 25.03.2022 Kerkese per paisje me certificate 29.03.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
23 30.03.2022 Ankese 30.03.2022 Trajtuar per dijeni Deleguar Ska
24 31.03.2022 Kerkese ankese lidhur me pronen 07.04.2022 Kthim pergjijge E plote Ska
25 29.04.2022 Kerkese per dokumentacion 06.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
26 10.05.2022 Ankese lidhur me DRTK Shkoder 10.05.2022 Per kompetence dhe veprim Deleguar Ska
27 13.05.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 16.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
28 16.05.2022 Kerkese per dokumentacion 17.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
29 17.05.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 18.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
30 20.05.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 23.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
31 25.02.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 30.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
32 26.05.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 30.05.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
33 27.05.2022 Kerkese ankese 31.05.2022 Per trajtim Deleguar Ska
34 30.05.2022 Shkrese ankese 30.05.2022 Deleguar per trajtim E pjesshme Ska
35 31.05.2022 Ankese 31.05.2022 Deleguar per trajtim E pjesshme Ska
36 01.06.2022 Kerkese per dokumentacion VKB Shkoder 09.06.2022 Dergim dokumentacioni E plote Ska
37 02.06.2022 Kerkese ankese lidhur me hapesiren publike 16.06.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
38 02.06.2022 Kerkese ankese lidhur me Kryetarin e Fshatit Gomsiqe 10.06.2022 Per trajtim Deleguar Ska
39 07.06.2022 Kerkese ankese lidhur me ceshtje prone 07.06.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
40 16.06.2022 Kerkese lidhur me ndertimin e terminalit te autobuzeve 06.07.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
41 22.06.2022 Kerkese ankese lidhur me strehimin 22.06.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
42 29.06.2022 Kerkese per punesim 04.07.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
43 19.07.2022 Ankese 19.07.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
44 27.07.2022 Kerkese ankese per pronen 27.07.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
45 15.08.2022 Kerkese per regjistrim kartele Gjendja civile 17.08.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
46 01.09.2022 Kerkese per takim 01.09.2022 Per komptence dhe veprim E plote Ska
47 13.09.2022 Kerkese ankese lidhur me AMTP 13.09.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
48 14.09.2022 Ankese 14.09.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
49 14.09.2022 Ankese 14.09.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
50 15.09.2022 Kerkese ankese mbi peticionin e banoreve te pallatit 15.09.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
51 15.09.2022 Kerkese ankese lidhur me ndarjen e tokes NJAD Dajc 15.09.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
52 16.09.2022 Ankese 16.09.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
53 26.09.2022 Kerkese ankese lidhur me ndihmen financiare 03.10.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
54 26.09.2022 Kerkese ankese lidhur me pronen 26.09.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
55 27.09.2022 Kerkese ankese lidhur me nderhyrjen ne shtratin e lumit Gjader 03.10.2022 Kerkese per informacion Deleguar Ska
56 03.10.2022 Ankese per gjendjen e kabines elektrike NJAD Rrethina 03.10.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
57 06.10.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 06.10.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
58 06.10.2022 Kerkese ankese lidhur me pronen 25.10.2022 Dergohet ankesa Deleguar Ska
59 13.10.2022 Kerkese ankese lidhur me pronesine e ujit te burimit 13.10.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
60 25.10.2022 Kerkese per dokumentacion 25.10.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
61 26.10.2022 Kerkese ankese 03.11.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
62 01.11.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 03.11.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
63 02.11.2022 Kerkese per dokumentacion nga Gjendja civile 03.11.2022 Kthim pergjigje E plote Ska
64 03.11.2022 Kerkese per inforamacion 03.11.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
65 07.11.2022 Kerkese ankese lidhur me rastin N.T. 07.11.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska
66 09.11.2022 Kerkese ankese lidhur me OSHEE 09.11.2022 Kerkese per nderhyrje Deleguar Ska
67 17.11.2022 Kerkese per shpallje “Deshmor i Atdheut Rustem Kabashi” 24.11.2022 Per trajtim Deleguar Ska
68 24.11.2022 Kerkese ankese lidhur me pronen 24.11.2022 Per komptence dhe veprim Deleguar Ska

 

Viti 2021

 

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 11.01.2021 Kerkese per dokumentacion 13.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
2 12.01.2021 Kerkese per informacion dhe dokumentacion 13.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
3 13.01.2021 Kerkese ankese 21.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
4 14.01.2021 Kerkese ankese 25.01.2021 Deleguar ASHK E deleguar Postare
5 18.01.2021 Kerkesw 18.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
6 19.01.2021 Kerkese per informacion 29.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
7 19.01.2021 Kerkese per vertetim page 19.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
8 21.01.2021 Kerkese ankese per emergjencat civile 21.01.2021 Sqaruar verbalisht E plote Ska
9 25.01.2021 Kerkese dokumentacioni ZGJC 27.01.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
10 26.01.2021 Kerkese per informacion per permbytjet ne zonen e Ças-it, Velipoje 26.01.2021 Sqaruar verbalisht E plote Ska
11 05.02.2021 Kerkese informacioni mbi projektet 01.03.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
12 10.02.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 12.02.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
13 10.02.2021 Kerkese ankese per rast te djegies se baneses sipas VKM 329 03.03.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
14 15.02.2021 Kerkese per kopje te pasqyrave financiare 15.02.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
15 19.02.2021 Kerkese per vertetim page 19.02.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
16 01.03.2021 Kerkese per problemet social ekonomike 03.03.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
17 08.03.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 11.03.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
18 24.03.2021 Kerkese demshperblimi per emergjencat civile sipas VKM 329 24.03.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
19 29.03.2021 Peticion per urbanizimin e zones 29.03.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
20 09.04.2021 Kerkese per rast emergjencash civile djegie banese, sipas VKM 329 09.04.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
21 25.05.2021 Peticion mbi punimet ne lagjen Skenderbeg 25.06.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
22 31.05.2021 Kerkes per vertetim page 31.05.2021 Kthyer pergjigje E plote Ska
23 10.06.2021 Depozitim dokumentacioni lidhur me pronen 10.06.2021 Deleguar ASHK E deleguar Postare
24 14.06.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 14.06.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
25 18.06.2021 Ankese per korrupsionin ne spitale 13.07.2021 Deleguar Spitali Rajonal Shkoder E deleguar Postare
26 09.09.2021 Kerkese ankese lidhur me pronen 04.10.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
27 09.09.2021 Ankese per emergjencat civile 17.09.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
28 13.09.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 15.09.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
29 14.09.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 14.09.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
30 16.09.2021 Kerkese ankese lidhur me heqjen e mandatit te keshilltarit te keshillit bashkiak Puke 13.10.2021 Deleguar Bashkia Puke E deleguar Postare
31 20.09.2021 Kerkese ankese lidhur me zhurmat ne pedonalen e qytetit Shkoder 04.10.2021 Deleguar Bashkia Shkoder E deleguar Postare
32 29.09.2021 Kerkese ankese per pronen 29.09.2021 Sqaruar verbalisht E plote Ska
33 07.10.2021 Kerkese per demshperblime per emergjence civile 19.10.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
34 11.10.2021 Kerkese per dokumentacion ZGJC 12.10.2021 Kthyer pergjigje E plote Postare
35 11.10.2021 Ankese per aktivitetin e kompanie minerare 15.10.2021 Deleguar Bashkia Fushe Arrez E deleguar Postare
36
37
38
39
40
41
42