Komisioni i Mbrojtjes Civile

Komisioni i Mbrojtjes Civile #PrefekturaShkoder nisi punën e përbashkët në koordinim me shtabet e emergjencave pranë bashkive të #QarkutShkoder për menaxhimin e operacioneve në parandalimin dhe shuarjen e zjarreve.

Prefektja e Qarkut Shkodër, në rolin e kryetares së Komisionit të Mbrojtjes Civile, sëbashku me Sektorin e Emergjencave Civile, kanë përditësuar Planin e Gadishmërisë me skenar zjarret dhe kanë hartuar urdhërin përkatës me detyrat konkrete për të gjithë strukturat ligjzbatuese që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e #QarkutShkoder

Duke filluar nga sot, pranë çdo bashkie do ngrihen Komisionet e Emergjencave Civile dhe shtabet të cilët duhet të organizojnë monitorimin e territoreve të përgjegjësive të tyre.

Ndërkohë, #PrefekturaShkoder do të hartojë Planin e Kontrollit për kontrollin dhe monitorimin e masave përgatitore nga strukturat e MZSH-ve të bashkive, për mbrojtjen e pyjeve dhe shuarjen e zjarreve.

Gjatë mbledhjes, një vemendje të veçantë mori një analizë e detajuar e emergjencave civile me të cilat është përballuar #QarkuShkodër për periudhën Dhjetor – Mars 2021, me qëllim reagimin e koordinuar dhe marrjen e përgjegjësive nga organet ligjzbatuese .

Ky takim organizohet gjithashtu në kuadër të zbatimit të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, i cili ka për qëllim përmirësimin e kapaciteteve logjistike dhe të burimeve njerëzore të institucioneve dhe shërbimeve, veprimtaria e të cilëve mbulon fushën e mbrojtjes nga fatkeqësite natyrore, sikurse zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat përmes edukimit dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve, modernizimin e pajisjeve dhe përmirësimin e bashkëpunimit në zonat ku do të zbatohet projekti.

Projekti zbatohet në partneritet me Fors Montenegro-Fondacioni për Zhvillimin e Veriut të Malit të Zi dhe Perfekti i Qarkut Shkodër.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020.

Shpërndaje

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Të ngjashme..

Njoftime

Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësite Natyrore

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Departamentin e