Fillimi i vitit të ri shkollor 2021-2022, Prefektja Qarkut Shkoder kërkoi angazhim maksimal

Fillimi i vitit të ri shkollor 2021-2022, bëri bashkë përfaqësues të institucioneve qendrore në nivel vendor dhe organeve të qeverisjes vendore përgjegjëse, në një takim konsultativ mbi planin e masave të marra për garantimin e sigurisë dhe shërbimeve ndaj nxënësve në institucionet arsimore publike dhe jo publike Qarku Shkoder.

Prefektja Qarkut Shkoder, zj.Majlinda Angoni, kërkoi angazhim maksimal në ofrimin e një shërbimi arsimor cilësor për nxёnёsit dhe nxitjen e bashkëpunimit të mëtejshëm të njësive të vetëqeverisjes vendore, institucioneve arsimore, policisë vendore dhe institucioneve të tjera, për zbatimin e detyrimeve ligjore, në kryerjen e detyrave të përbashkëta.”

Siguria, kushtet higjenikosanitare, furnizimi me #energjielektrike dhe ujë të pijshëm në të gjithë institucionet arsimore, zbatimi i protokolleve anticovid, sistemingrohjes, aksesueshmëria duhet të jenë prioritare për të krijuar kushtet e nevojshme për ndjekjen e shkollës në kushte optimale për secilin nxënës.” -nënvizoi ajo.

Shpërndaje

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Të ngjashme..

Njoftime

Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësite Natyrore

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Departamentin e