Plani Kontroll-Inspektimi..

106 Vjetori i Policisë së Shtetit

Ditët më të vështira për mësuesit e Dukagjinit...

Qendra Kulturore Turke "Yunuy Emer"

Informacion mbi situaten e krijuar nga reshjet e dëborës

Takim pune Sherbimi Meteorologjik Ushtarak

Katastrofat nuk njohin kufinj - Takim pune

Aktivitete ne kuadrin e festave te Nentorit 2018

Rritja e kapaciteteve kombëtare në Shqipëri për identifikimin e LTH në kufi.

Raport per veprimtarine e komitetit te turizmit